Croeso i Bentre Bach

Llety | Ymweliadau | Partion & Dathliadau

Beth Yw Pentre Bach?

Busnes deuluol a grewyd gan y perchnogion, sef Ifana ac Adrian Savill, yw Pentre Bach. Mae adeiladau a chlwstwr o fythynnod gwyliau y medrwch eu llogi wedi eu lleoli ar eu fferm 50 cyfer sydd wedi bod yn y teulu am sawl cenhedlaeth.

Mae Pentre Bach sydd ym mhentref Blaenpennal, Ceredigion wedi ei leoli mewn ardal wledig brydferth a thawel iawn. Gellir gweld barcutiaid yn troelli yn yr awyr yn ddyddiol ac mae’r Afon Aeron yn llifo drwy’r pentref ar ei ffordd i’r dref enwog Aberaeron sydd ddim ond rhyw 12 milltir i ffwrdd. Rydym o fewn 7 milltir i’r mor sydd yn cynnig cyfle gwych i gerdded llwybr yr arfordir os dymunir.  

Yn ogystal, rydym rhwng mor a mynydd gan ein bod wrth droed y Mynydd Bach sydd yn gyforiog o hanes a chwedloniaeth ac mae’n ardal ddiddorol hon wedi meithrin beirdd a llenorion o fri.

Mae Pentre Bach yn ganolog i brif drefi Ceredigion sef Aberystwyth (14 milltir), Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron (12 milltir), ac mae Tregaron ond rhyw 4 milltir i ffwrdd. Mae’r dre farchnad hon wrth gyrion Cors Caron yn gyrchfan poblogaidd i bysgotwyr, cerddwyr, beicwyr, gwylwyr adar a naturiaethwyr.

Yn ogystal, mae Pentre Bach yn le hollol unigryw gan iddo gael ei ddefnydio fel lleoliad ffilmio gan S4C. Comisiynwyd Ifana i ysgrifennu cyfres deledu i blant yn seiliedig ar y cymeriad bytholwyrdd a grewyd gan Mary Vaughan Jones sef Sali Mali. Ffilmiwyd yr 80 rhaglen ym Mhentre Bach ac mae’r rhaglenni i’w gweld ar y teledu yn wythnosol.

 

Bythynnod Gwyliau

3 bwthyn o ansawdd 4 seren y gellir ei llogi drwy gydol y flwyddyn.

Grwpiau

Rydym yn gallu darparu llety a bwyd ar gyfer grwpiau sydd am ddathlu achlysur arbennig. Hefyd darperir ar gyfer grwpiau sydd am ymweld am y dydd.

Partion Plu

Ar fin priodi? Angen lle i gynnal eich Parti Plu, Parti Cywennod neu Barti Clwc? Does unlle gwell na Phentre Bach!

Dathliadau

Gellwch ddathlu unrhyw achlysur ym Mhentre Bach. Partion penblwydd i blant neu oedolion. Aduniad teulu neu ffrindiau. Bedydd eich plentyn. Nadolig teuluol a Nos Galan.

Tripiau Ysgol

Dewch am y dydd.

Clwb Cysgu Cwl ac aros y nos.

Dod am y Dydd

Fel arfer rydym ar agor i'r cyhoedd ar ddydd Gwener yn ystod gwyliau ysgol Ceredigion (ond am y Nadolig a hanner tymor Chwefror). Mae dyddiadau 2017 ar y safle hon. Ffoniwch os am ddod.